Door processen, middelen, management en activiteiten in dienst stellen van de medewerkers die waarde toevoegen voor de klant, staat de waardestroom centraal. Wanneer alle activiteiten waarde toevoegen voor de klant, krijgen medewerkers de leiding en verantwoordelijkheid die ze willen en krijgen ze meer controle over hun werk. De rol van de manager is om dit proces te begeleiden en medewerkers te helpen zelf hun weg te ontdekken.

Reno Consultancy gelooft dat mensen leider zijn van hun eigen leven. We leiden dan ook niet de ander, maar onszelf en het proces. Wanneer er iets fout gaat is er geen schuldige maar een oorzaak die kan worden weggenomen. Leiden en volgen verworden dan tot initiatief nemen en elkaar stimuleren om waardevolle dingen te doen, die de klant ook financieel waardeert. Reno Consultancy helpt medewerkers hun hulpbronnen te ontdekken waar ze zeggen wat ze willen en vragen wat ze nodig hebben. Wanneer teams zich bewust worden van het verband tussen inzet en waarde voor de klant, worden initiatieven ondernomen om die toegevoegde waarde te verhogen. Door te doen wat we willen worden we wie we zijn. Geen krampachtige urgentie of noodzaak, maar verlangen naar het realiseren van persoonlijke doelen die gewaardeerd worden. Die zoektocht naar erkenning en waardering brengt beiden van kramp naar kracht.

Wanneer managers deze boodschap uitdragen, gebeurt er iets met het team. Wanneer verandering wordt voorafgegaan door aanvaarding van de persoon, hoeven we ook geen leiding te geven. Door de intrinsieke motivatie aan te spreken, kunnen we onszelf leiden en keuzen maken om te volgen ... of niet. Leiden en volgen worden dan vrije keuzen die niet gebasseerd zijn op macht of positie, maar op waardering en vertrouwen. Zo krijgen medewerkers en managers meer invloed en kunnen we elkaars rol versterken. Dan is vertrouwen en waardering de basis voor samenwerking.

Wanneer we samenwerken kunnen we elkaar respecteren, waarderen en stimuleren om te worden wie we zijn en te doen wat we kunnen.

Wilt u daar meer over weten? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.