Reno Consultancy kan diverse trajecten verzorgen om een beter overzicht te verkrijgen van uw organisatie. Daartoe is een compact en overzichtelijk besturingsmodel ontwikkeld, waarin alle belangrijke bestuurlijke aspecten worden uitgewerkt. Hieronder volgt een toelichting op dit besturingsmodel.

Bij de aanpak van een traject heeft Reno Consultancy een ongewoon vertrekpunt. De medewerkers. Zij voegen waarde toe voor de klant en zijn daarmee van levensbelang voor de organisatie. Het management vervult een faciliterende rol om de toegevoegde waarde te maximaliseren. Daarom is het belangrijk om te beginnen met het doorlichten van de primaire processen volgens onderstaande stappen.

Eerst de complexe werkelijkheid terugbrengen tot eenvoud. 
Dan standaardiseren om inzicht te vergroten en controle te verkrijgen, om vervolgens te kunnen sturen.

Door de waardestroom centraal te zetten is Reno Consultancy anders. Veranderen, verbeteren, optimaliseren of welk traject dan ook, moet altijd gerelateerd zijn aan het afnemen van de uitgaande geldstroom en/of het verhogen van de inkomende geldstroom van de klant. Dat is de lakmoesproef voor elk adviestraject en dient dan ook meetbaar te zijn.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van de Lean filosofie. Continue verbeteren en van moeten naar willen, zijn belangrijke thema's om medewerkers uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. Niet mensen onder druk zetten en meer verantwoordelijkheid geven, maar mensen de mogelijkheden en instrumenten in handen geven om hun werk optimaal uit te voeren. Het meetbaar maken van prestaties en daar op aanspreken doet iets met een team.

Wanneer u ge´nteresseerd bent om de werkomstandigheden voor uw mensen te optimaliseren, begint een traject met een intake gesprek. Dan wordt de vraag en concrete behoefte uitgewerkt. Wanneer de vraag duidelijk is, wordt een plan van aanpak opgesteld en besproken. Na akkoord gaat het traject in werking. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het volgende besturingsmodel.

Klik hier voor meer informatie over het besturingsmodel van Reno Consultancy.