Reno Consultancy heeft ruime ervaring in het geven van workshops en trainingen. Een lezing of boek kan nieuwe inzichten geven en maken dat nieuwe mogelijkheden, waar in eerste instantie nog niet aan gedacht is, een reŽle optie worden. Maar er is een verschil tussen kennen en kunnen.

Oefenen is dan de oplossing. De trainingen bestaan uit een klein theorie gedeelte, maar vooral uit veel oefeningen. Zo gaat het onderwerp leven en kunnen de verschillende technieken in een veilige omgeving worden geprobeerd.

Wat betekenen de knoppen op het toestenbord?

Alle trainingen bestaan uit ťťn dagdeel (4 uur) en kunnen incompany gegeven worden. Een greep uit de mogelijkheden:

 • Onderhandelen
  Bij dit onderwerp denken veel mensen dat ze slim en handig moeten optreden. Dat is ook zo. Er is alleen meer te winnen wanneer er ook oog is voor de belangen van de ander. Hoe het proces werkt en wat daar voor nodig is, wordt in deze training uitgebreid toegelicht. De oefeningen worden met video opgenomen, zodat de eigen inbreng en de reactie zichtbaar zijn en ruimte ontstaat om een eigen stijl te ontwikkelen.

 • Lean een introductie
  Lean is een filosofie die is gebaseerd op het elimineren van verspilling. De bestaande technieken zijn alleen maar een zichtbare uiting van het handelen. Daaronder ligt de overtuiging dat het altijd slimmer en beter kan. Er zijn nieuwe mogelijkheden om meer waarde toe te voegen voor de klant. Verbazen, werkvloeren en doenken zijn termen die daar in terug komen, net als de vijf pijlers van de Lean filosofie. Waarde, waardestroom, flow, pull en tot slot perfectie. Hoe dat precies zit en de eerste winst van de Lean aanpak wordt glashelder in deze introductie cursus.

 • Energie management
  Veel mensen komen tijd tekort. Vergaderingen, afspraken en deadlines vullen de agenda's. Er is geen tijd meer om rustig na te denken of met elkaar over wezenlijke dingen te spreken. Deze training geeft een oplossing. We maken onderscheid tussen meer werk in minder tijd verzetten (efficiŽncy) en het maken van keuzen tussen wat wel en wat niet gedaan moet worden (effectiviteit). Die keuzen dragen bij dat anderen ook een minder hoge werklast krijgen, terwijl tegelijkertijd meer wordt bereikt. De deelnemer krijgt meer energie en dat heeft ook gevolgen voor de omgeving.
  Het is niet complex, maar wel moeilijk. In de training wordt geoefend en worden persoonlijke doelen geformuleerd waaruit een plan wordt afgeleid dat borgt dat de gekozen doelen gehaald worden.

 • Conflict hantering
  Wat is een conflict en hoe voorkom je dat het exca;eert in een ruzie? Meer inzicht in de betekenis van een conflict, geeft inzicht in het proces en antwoorden op de vraag hoe er mee om te gaan. Verrassende inzichten leiden tot een nog verrassender methode voor het omgaan met conflicten.
  Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.
 •