Om energieopslagsystemen (bodemenergie) goed te monitoren en te bewaken op hun functioneren, hebben we vanaf 2008 een webbased monitoringstool gebouwd met de naam LIFT. Dat was zo succesvol dat grote marktpartijen ons hebben gevraagd om de functionaliteit in LIFT verder uit te bouwen, gericht op het monitoren van complete warmte- en koudecentrales. De ontwikkeling en het beheer van LIFT kwam hiermee in een stroomversnelling. We kregen het zo druk dat we het werk niet goed aan konden.

Om weer overzicht te krijgen en afspraken te kunnen nakomen, hadden we meer structuur nodig. Daarom hebben we Reno Consultancy gevraagd om ons te helpen. De visie om onderscheid te maken tussen richten, inrichten en verrichten heeft ons zeer aangesproken. Onze richting was duidelijk met ons strategische plan en kennis en deskundigheid op het gebied van verrichten was ook prima geborgd. Wij hadden duidelijk behoefte aan een inrichtingstraject.

We waren verrast over de rustige en bedachtzame manier, waarop Ron Rietjens onze medewerkers en klanten benaderde. Zijn onconventionele aanpak, overzicht en kennis van processen heeft ons geholpen om ons werk meer planmatig aan te pakken, waardoor we beter onderscheid kunnen maken tussen wat belangrijk en wat urgent is. We waren verbaasd dat onze dienstverlening zo overzichtelijk kan zijn en al onze activiteiten nu in één systeem gepland kunnen worden.

We hebben het traject met Reno Consultancy als prettig ervaren en hebben nu goed overzicht over onze werkprocessen. De structuur die we hebben gekregen zullen we nu zelf moeten onderhouden, om de van dit traject verkregen voordelen vast te kunnen houden.

ing. Jos Waagmeester
Directeur LIFT